Публикации - Практически указания по детска неврология, одобрени от Американската педиатрична асоциация

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО

ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ

 И ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ