НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО

За дружеството

Обща информация:

Научното дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитие е основано през 1991 г. Съучредители са детските невролози проф.Ив. Георгиев, доц.Р. Йотова, доц.Л. Белопитова, доц.М.Узунова и лекари от детските неврологични клиники към Катедрите по неврология и Детски болести към Медицински факултет, Медицински университет-София; детски психиатри проф.Хр.Христозов, проф.М.Ачкова, доц. Св.Стамболова, доц.Н.Полнарева и лекари от Клиниката по детска психиатрия и психолози от Софийски университет Св.Климент Охридски”. Дружеството е основано поради общата проблематика на сходните специалности: изучаване на неврологичното, психично и психологично развитие на децата в норма и при патологични състояния.

Научното дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитие е провело 6 национални научни конференции, предстои поредната 7- ма конференция с международно участие (23-25.10.2008 г.). Председатели на научното дружество са били проф.д-р Иван Георгиев и доц. д-р Лиляна Белопитова. Ръководството на научното дружество в момента е: доц.Венета Божинова (председател), доц. Надя Полнарева (зам.председател), д-р Петя Димова, д-р Веселин Томов и д-р Иван Литвиненко.

 

Цели на Научното дружество по детска неврология, психиатрия и психология на детското развитие:

Представяне съвременните световни и български научни постижения в областта на  детската неврология, психиатрия и психология на детското развитие на научната общност, на лекарите-детски невролози и невролози, детски психиатри и психиатри и психолози, и подпомагане на внедряването им в практиката.

Задачите на научното дружество са свързани с представяне на съвременните тенденции в диагностиката и лечението на детските неврологични и психиатрични заболявания и психологичните изследвания в областта на оценката на нормалното детско развитие и оценката на патологичните и психопатологични състояния.

На научните форуми се представят основни доклади по въпросите за съвременните диагностични и терапевтични подходи, собствените резултати от научните изследвания и предложения за практическо приложение. Дискутират се актуални теми, каквато е например клетъчната терапия при лечение на детските неврологични заболявания; възможностите на медикаментозното и  хирургично лечение на епилепсията; нови терапевтични подходи при лечението на хиперкинетичното разстройство, организацията и алгоритмите на диагностика на психичните заболявания, превенцията им. Приемат консенсуси за диагностика и терапия на социално значими заболявания, каквито са невромускулните заболявания, детската церебрална парализа.

Научното дружество е съиздател на международното списание J.Pediatric Neurology (Турция), с участие в редакционната колегия и редакционния съвет.

 

            

             Списък на кандидатите за членове на Българско дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието

 

 

             Списък на  лекарите със специалност ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ” според годината на придобиване на специалността

Български

ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ

 И ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ