НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО

Предстоящи форуми

ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ

 И ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ

ОБЯВА

 

На  11-12 октомври 2018 г. в София в Парк хотел Москва” ще се проведе

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ,

 

организирана от Българско научно дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, Българско дружество по невромускулни заболявания, Българско дружество против епилепсията

 

Основни теми на конференцията са:

1. Епилепсия- диагностика и лечение

2. Автоимунни,  демиелинизиращи и възпалителни заболявания на нервната система

3. Генетични и метаболитни заболявания на нервната система

4. Церебрална парализа- съвременни възможности за лечение

5. Диагностика и превенция на психичните заболявания в детската възраст; Разстройствата от аутистичния спектър

6. Психология на детското развитие

 

Регистрация за участие:

· Краен срок за представяне на резюмета за  постери: 15. 09. 2018 г. в размер на 30 стандартни машинописни реда.

· Такса за правоучастиe 50 лв.

· Хотелските разходи ще се покрият от организационния комитет на конференцията чрез спонсори.

 

Регистрация за участие и желанието си за ползване на хотел на адрес: Детска неврологична клиника, УМБАЛНП "Св.Наум", ул."Д-р Л.Русев" № 1, 1113 гр.София; проф.Венета Божинова или Стефка Петрова

Е- mail:           vsbojinova@abv.bg

                          fani20@mail.bg 

 

Организационен комитет:                                                     

Проф.д-р В.Божинова, дм                     

Проф. д-р Ивайло Търнев, дмн

Доц. Петя Димова, дм