,

 

2 3 2021 . , , , , ,

( 15 16 2021 . OVID- 19 )

 

:

Covid 19 -

:

:

-

-

- ,

-  ; - ,

;

  - .

.

;

 

:

  : 1. 03. 2021 . (30 ).

  .

: , ".", ."- ." 1, 1113 .; .

- mail:

vsbojinova@abv.bg

fani20@mail.bg 

: .......................

........................

............

-mail :............

 

1. ,

Ġ -

Р

 

 

:

: 01.09.2021; 2.09.2021;

:

.- .,

. - ,

. ,