НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО

Обучение по детска неврология

Специализация

ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ

 И ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ

Наименование на специалността: “ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ”

Продължителност на обучението — 4 години

Изисквано базово образование за допускане до обчение по съответната специалност: висше медицинско. Специалността “Детска неврология” могат да придобият лекари без специалност, лекари със специалност “неврология” или “детски болести”.

 

За повече информация