,

 

 

2 3 2021 .

,

,

, , ,

( 15 16 2021 . OVID- 19 )

 

:

 Covid 19 -

:

  :

 

 

  -

 

 -

 

 - ,

  - .

  .

  ;

 

:

  : 1. 03. 2021 . (30 ).

  .

  : , ".", ."- ." 1, 1113 .; .

 

- mail:

vsbojinova@abv.bg

fani20@mail.bg 

 

 

: .......................

........................

............

-mail :............

 

1.  ,

 

 

Ġ -

Р

 

 

:

: 01.09.2021; 2.09.2021;

:

:

.- ., 젠

. - ,

. ,