ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ

 И ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО

Български

 

 

 

 

 

Четвърта интердисциплинарна научна конференция «Мултифасетен поглед върху детското развитие»

 

Темата на конференцията е: Хранене и развитие

 

5-6 април 2019 г. в гр. Пловдив,

 

организирана от Медицински университет-Пловдив,

Университет по хранителни технологии и

Българската педиатрична асоциация

 

 

НОВОТО тази година:

·         Ще се проведе  Обучителен семинар - Тест за нервно-психическо развитие на пет-годишна възраст

·         В кафе-паузите ще се демонстрират образци от различни кетогенни диети  

 

За подробности посетете фейсбук страницата на конференцията:

 ttps://www.facebook.com/groups/plovdivconf 

 

 

 

                      

ЗАЯВКА                                      ПРОГРАМА

Снимка на Denitsa Petrova.